۰

اخبار حلقه

برگزاری حلقه روشنا مورخ ۷ آذر ماه

۱۳۹۵-۰۹-۰۶ در ۱۰:۰۳ توسط

حلقه روشنا روز یکشنبه ۷ آذر ماه از ساعت ۱۵ در اتاق شورای دفتر مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد ۱۲۴

پاسخ دهید